Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest PRZEDISĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 64-316 Michorzewo, NIP 7831540582, nr REGON 639791981.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: rodo@xylomatrix.eu

Twoje uprawnienia
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
ich sprostowania (art. 16 RODO),
usunięcia (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.
Złożenie zamówienia w Sklepie
– dane są przetwarzane w celu realizacji Twojego zamówienia
– podstawą przetwarzania danych jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Twoje dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatni punkt tej sekcji* oraz do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
– ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim punkcie tej sekcji).
– jeżeli nie podasz danych nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia
Założenie konta w Sklepie
– w calu realizacji umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
– na podstawie umowy o świadczenie usług (art.6 ust. 1 lit. B RODO)
– do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie, ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
-jeśli nie podasz danych, nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia
3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
– w celu obsługi Twoich zapytań lub zgłoszeń
– na podstawie umowy lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną i do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
– jeśli nie podasz danych nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych
– w celu marketingu bezpośredniego, polegającego na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
-na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
-do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie*
-jeśli nie podasz danych nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
-w celu analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
-na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie*
-jeśli nie podasz danych nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)
-w celu wysyłki informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
– na podstawie Twojej zgody na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
-do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
-jeśli nie podasz danych nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
7. Subskrypcja newslettera
-w celu wysyłania newslettera
– na podstawie umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
– jeśli nie podasz danych nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług
8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obronie ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
-do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
-jeśli nie podasz danych brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

Publikowanie danych
Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.
Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

Profilowanie
W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Działania analityczne
W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Pliki cookies
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
a. statystycznych,
b. marketingowych.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
a. Firefox
b. Chrome
c. Safari
d. Internet Explorer / Microsoft Edge
Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 15 minut od ostatniej wizyty w Sklepie.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
a. usunąć pliki cookies,
b. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
W związku z każdym działaniem ze sklepem odbiorcami danych jest:
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
operator internetowej platformy handlowej
W związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie odbiorcami danych jest:
podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
biuro rachunkowe

Ponadto Twoje dane są przekazane odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
Przekazanie Twoich danych poza Unię Europejską nie ma miejsca.