Wymóg rejestracji w BDO dla branży gastronomicznej: Co musisz wiedzieć?

baza bdo

Jeśli prowadzisz restaurację, bar lub działalność cateringową, ten artykuł jest dla Ciebie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy m.in. z branży gastronomicznej muszą zarejestrować się w bazie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami). Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu poprawę gospodarki odpadami i ochronę środowiska w Polsce.

Skąd bierze się obowiązek rejestracji w BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO wynika z przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy SUP (Single-Use Plastics), której celem jest ograniczenie negatywnego wpływu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Polska ustawa o odpadach wdraża te przepisy na poziomie krajowym.

Co to jest BDO?

baza bdoBDO to system stworzony przez Ministra Klimatu i Środowiska w celu gromadzenia danych o produktach, opakowaniach i odpadach wytwarzanych przez firmy. Jest to internetowa baza danych, w której firmy mogą zarządzać ewidencją i składać wymagane raporty.

Kluczowe obowiązki dla firm z branży gastronomicznej

Rejestracja w BDO

  • Każdy przedsiębiorca wprowadzający na rynek opakowania jednorazowe musi zarejestrować się w BDO. Rejestracja odbywa się elektronicznie na stronie internetowej BDO i podlega opłacie: 100 PLN dla mikroprzedsiębiorstw i 300 PLN dla większych.
  • Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorca otrzymuje unikalny numer rejestracyjny, który musi umieszczać we wszystkich dokumentach dotyczących gospodarowania odpadami, takich jak faktury i umowy.

Prowadzenie ewidencji BDO

  • Należy prowadzić szczegółową ewidencję odpadów i opakowań, którą należy przechowywać przez co najmniej 5 lat. Dotyczy to wszystkich rodzajów opakowań żywności na wynos.
  • Ważne jest, aby sprawdzać wagę i rodzaj materiałów użytych do pakowania oraz ilość opakowań na wynos wprowadzonych do obrotu.

Raportowanie i opłaty

  • Sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do corocznego składania sprawozdań dotyczących opakowań wprowadzonych do obrotu oraz odpadów pochodzących z ich działalności. W przypadku niewywiązania się z obowiązku recyklingu należy uiścić opłatę produktową i opłatę za kampanię edukacyjną.
  • Opłaty te są obliczane na podstawie ilości i rodzaju opakowań oraz ich wartości netto.

Kampanie uświadamiające:

  • Jesteś zobowiązany do organizowania kampanii edukacyjnych w celu podniesienia świadomości konsumentów w kwestiach środowiskowych. Możesz również uiścić opłatę za takie kampanie.

opłaty sup

Lunch w plastiku? Zdecydowanie odradzamy!

Jak chronić środowisko za pomocą opakowań biodegradowalnych?

Wybór opakowań biodegradowalnych to nie tylko krok w kierunku ochrony środowiska, ale także sposób na zapewnienie zgodności z dyrektywą SUP i uniknięcie dodatkowych kosztów. Opakowania biodegradowalne rozkładają się znacznie szybciej niż konwencjonalne tworzywa sztuczne, a zatem mają mniejszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Zalety stosowania opakowań biodegradowalnych:

  • Redukcja odpadów: opakowania biodegradowalne zmniejszają ilość śmieci, które trafiają na wysypiska, przyczyniając się do mniejszego wpływu na środowisko.
  • Zwolnienie z opłat SUP: Dzięki stosowaniu opakowań przyjaznych dla środowiska Twoja firma może zostać zwolniona z niektórych opłat wynikających z dyrektywy SUP, co przekłada się na wymierne oszczędności finansowe.
  • Pozytywny wizerunek: Stosowanie ekologicznych rozwiązań przyciąga klientów, którzy są coraz bardziej świadomi odpowiedzialności środowiskowej firm.

Talerz głęboki średni, dwudzielny

Przekąski podane w opakowaniu Xylomatrix z włókien celulozowych – elegancko i ekologicznie

Wybierając opakowania biodegradowalne, nie tylko spełniasz wymogi prawne, ale także inwestujesz w przyszłość swojej firmy i naszego środowiska. Xylomatrix oferuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska opakowań, które pomogą Ci osiągnąć te cele.

Rejestracja w BDO i wybór odpowiednich opakowań to kroki, które każda firma cateringowa powinna podjąć, aby zachować zgodność z przepisami i pomóc chronić środowisko. Zrób to już dziś i dołącz do grona odpowiedzialnych firm!