producent-opakowan.jpg
Xylomatrix

O projekcie

Opracowanie technologii XyloMatrix pozwalającej na wytwarzanie biodegradowalnych wyrobów jednorazowego użytku z odpadów lignocelulozowych

Wytwarzanie biodegradowalnych wyrobów jednorazowego użytku z odpadów lignocelulozowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.11.2021 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.08.2023 r.

B+R

Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów lignocelulozowych w biodegradowalne produkty jednorazowego użytku. W ramach technologii będziemy wykorzystywać odpad surowcowy w postaci płyt pilśniowych (MDF, HDF), który jest generowany przez branżę meblarską. Planowana do opracowania w projekcie nowa technologia zakłada oczyszczenie włókna drzewnego i przetwarzanie surowca odpadowego – wraz z jego funkcjonalizowaniem – do postaci materiału, z którego będą wykonywane różnego rodzaju produkty jednorazowego użytku (np. naczynia, opakowania, wypełnienia).

W ten sposób wyeliminujemy z procesu produkcji konieczność stosowania czystej celulozy a w zamian zagospodarujemy szkodliwe dla środowiska i niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt odpady poprodukcyjne bazujące na takich związkach chemicznych jak np. formaldehyd. Nowy proces produkcyjny obniży koszt wkładu surowcowego oraz przyczyni się do zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych bogatych w składniki polisacharydowe.

Uzyskane w procesie technologicznym nowe właściwości surowca umożliwią nadanie wytwarzanym przez nas wyrobom unikalnych właściwości takich jak zwiększona odporność na wodę i ogień, zwiększona odporność na rozrywanie i przedarcie. Cechy te będą wynikać m.in. z niestosowania substancji chemicznych do rafinacji surowca, które uszkadzają strukturę włókien i tym samym obniżają parametry wytrzymałościowe produktu finalnego. Dzięki naszej nowej technologii, opartej na zrównoważonym rozwoju poprzez eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych oraz zmniejszających zużycie naturalnych surowców, przyczynimy się do tworzenia warunków sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu obywateli.

Całkowity koszt realizacji projektu

0

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych

0

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej

0

PLANOWANE EFEKTY

Realizowany w etapach

Technologia XyloMatrix pozwoli produkować biodegradowalne wyroby jednorazowego użytku z odpadów lignocelulozowych. Analiza istniejących technologii, konkurencji i stanu techniki pozwoliła określić, że przedmiotowa technologia będzie rozwiązaniem nowym, charakteryzującym się innowacyjnością min. w skali polskiego rynku. W ramach prac B+R powstanie również znacząco ulepszony wyrób. Przeprowadzenie prac B+R pozwoli opracować technologię XyloMatrix, która będzie posiadała cechy, umożliwiające określenie jej innowacyjności na poziomie krajowym. Będzie to wynikało m.in. z zastosowanego surowca, procesu jego rafinacji a także funkcjonalizacji. Wiodącą innowacją w projekcie będzie innowacja procesowa, natomiast wpłynie ona bezpośrednio na możliwość wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych produktów w odniesieniu do ich charakterystyk.

xylomatrix-projekt4.jpg
| etap

badania przemysłowe

Będzie się koncentrował na potwierdzeniu możliwości rafinacji surowca poużytkowego za pomocą niestosowanych w tym obszarze technik tj. ekstrakcji za pomocą pary wodnej i/lub CO2 w stanie nadkrytycznym.

xylomatrix-projekt2.jpg
|| etap

badania przemysłowe

Pozwoli zweryfikować możliwość nadania cech hydrofobowych i ognioodpornych (II-IV TRL).

xylomatrix-projekt1.jpg
||| etap

prace rozwojowe

W ramach III etapu (PR) zdobędziemy wiedzę w zakresie opracowania modułu technologicznego do rafinacji (w warunkach symulowanych), co pozwoli uzyskać VI TRL.

xylomatrix-projekt3.jpg
IV etap

prace rozwojowe

IV etap (PR) będzie polegał na opracowaniu modułu do termoformowania, w ramach którego będzie następować funkcjonalizowanie materiału w całej jego strukturze oraz przeprowadzeniu testów w warunkach rzeczywistych.

xylomatrix-projekt51.jpg
V etap

prace przedwdrożeniowe

V etap (PP) obejmie proces certyfikacji materiału, który będzie wytwarzany za pomocą technologii, a także zgłoszenie patentowe. Oceniamy, że skala innowacyjności nowej technologii będzie obejmować swoim zasięgiem co najmniej obszar RP. Technologia pozwoli zagospodarować surowiec odpadowy w postaci płyt MDF i/lub HDF, który obecnie stosowany jest w celach energetycznych (spalany). Zaproponujemy nowy sposób jego wykorzystania, mając na względnie ochronę środowiska, przy jednoczesnym zaoferowaniu wysokiej wartości dodanej dla klientów i użytkowników końcowych. Innowację wdrożymy we własnej działalności przemysłowej.

XyloMatrix

Przydatne linki

Dane firmowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Polna 1, 64-316 Michorzewo
Tel.: 691-431-173
Email: pw.michorzewo@gmail.com

NIP: 783-15-40-582
REGON: 639791981

© XyloMatrix 2022

Projekt: Blosom.IT